วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ENG 4401: Assignment # 3 (1/2555)

Assignment # 3

Write a preliminary response to the applicant who applied for the position (assignment #1 or #2). Pick only one position.Deadline is Monday 9 July (put the assignment in my mailbox).

ENG 4401: Assignment # 2 (1/2555)

                                                             

Modern Language Institute is seeking a potential candidate to work in  a position of customer relations assistant.

Qualifications:
  • 1-2 years work experience in customer service
  • Team working 
  • Flexibility
  •  Marketing 
  • IT skills
  •  Strong oral and written communication skills in both Thai and English 
Closing date for applications: 31 July 2012

Please send your application letter, resume and a recent photo to:
  
                                                     Modern Language Institute
                                                     611 Na Ranong Road
                                                      Klong Toey, 
                                                      Bangkok 10110

Deadline is Monday 2 July by noon.
        


วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2555

LI 212 (ENL 2101) 1/2555


1.       หนังสือวิชา LI 212 (ซื้อได้ที่ร้านถ่ายเอกสารของคณะฯ ชั้น 1 ตึก 1)

2. Timyam, N. 2010. An Introduction to English Linguistics. Bangkok: Thailand

    Research Fund.

3. Yule, G. 2006. The Study of Language. 3rd ed. Cambridge: Cambridge University Press.

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Teaching Schedule 1 /2555

ENL 2101 ( LI 212)


Monday 9:30-11:20 a.m.


SBB 308


ENG 4401 (EN 405)


Thursday 9:30-11:20 a.m.


AV,  3rd floor, HOB


ENL 3103 (LI 312)


Thursday 13:30-15:20 p.m.


AV, 3rd floor, HOB
OFFICE HOURS:
Department of English and Linguistics
4th floor HOB
Room 1409
Tel: 02-3180930
E-mail: thiti77@gmail.com


Monday 13:00-16:00 p.m.
Tuesday 13:30-16:00 p.m.